Информация

  • Дата на завършване: 2017 г.
  • Локация: България, Бургас
  • Категория: Жилищни сгради

Допълнителни Детайли

Жилищни сгради със смесено предназначение находящ се на ул. „ Рилска” № 21 ; гр.Бургас. Фирмата ни изпълни Доставка и монтаж на ОВиК инсталации, Инвеститор: "Евробилдинг Инженеринг ", гр. Бургас, РЗП - 1100 м², период на изпълнение 2017 –2017 г.