Български

„Водконсулт-Йорданов” ЕООД e експерт в инженеринговото изграждане на водопроводни и канализационни мрежи и системи, вентилационни и климатични системи и системи за отопление и слънчеви инсталации за топла вода. Фирмата е регистрирана през 2008 година. Нашата фирмена политика е насочена към непрекъснато усъвършенстване и повишаване качеството на предлаганите услуги с цел да се отговори адекватно на пазарните тенденции и оптимално удовлетворяване изискванията на инвеститорите. Фирмата е вписана в професионалния регистър към Камарата на строителите в България и притежава удостоверения за извършване на строителство на ВиК инфраструктурни и сградни ВиК инсталации. Водконсулт-Йорданов ЕООД притежава собствен инвентар и строителна механизация, които се обновяват и увеличават периодично.

За изграждането или ремонта на всеки обект, фирмата използва качествени материали от водещи фирми - както производители, така и вносители, съобразявайки се с поръчката и желанията на Възложителя. За изпълнението на различни видове строително-монтажни работи има обособени отделни бригади със съответстваща квалификация на работещите в тях. Контролът по изпълнението се осъществява от супервайзор (технически ръководител) и/или оторизиран представител на инвеститора в зависимост от вида на обекта и изискванията и приоритетите на Възложителя. Натрупаният опит ни позволява да предложим решения, които да отговорят възможно най-добре на изискванията на Възложителя, като едновременно биват балансирани цена-качество.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ