Български

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Изграждане на питейно-битови системи за населението в домакинствата и предприятията, противопожарни водоснабдителни системи и всички съоръжения свързани с тях.

КАНАЛИЗАЦИОННИ И ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ

Изграждане на битова и дъждовна канализация в сгради и инфраструктурни канализационни проекти. Всички видове съоръжения свързани с отвеждането на канализационните води.

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Изграждане на всички видове вентилационни системи: смукателни и нагнетателни, канални и без канални и всички съоръжения свързани с функционирането на системата.

СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛА ВОДА

Цялостно изграждане на соларни системи с вакуумни тръби и соларни системи с плоски панели. Комплексно обслужване и поддръжка на системите за топла вода.

ИЗКОПНИ РАБОТИ

Всички видове изкопни работи- механизирани и ръчни; механизирано и ръчно обратно засипване на изкопи. Механизирано извозване на излишна земна маса и строителни отпадъци.

КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ И ОТОПЛЕНИЕ

Изграждане на климатични инсталационни мрежи и доставка и монтаж на климатични тела. Изграждане на различни видове отоплителни системи, доставка и монтаж на термопомпени системи.