Информация

  • Дата на завършване: 2010 г.
  • Локация: България, Свети Влас
  • Категория: Жилищни сгради

Допълнителни Детайли

Жилищна сграда за сезонно ползване с бистро, ресторант и басейн,”Каса реал 1”, гр. Свети Влас, Община „Несебър”, м. ”Юрта” под пътя-Доставка и монтаж на Вътрешносградни, площадкови и външни ВиК инсталации, както и монтаж на санитария –РЗП -24300 м², период на изпълнение 2006 – 2009 г. Жилищна сграда за сезонно ползване,”Каса реал 2”, гр. Свети Влас, Община „Несебър”, м.”Юрта” под път - Доставка и монтаж на Вътрешносградни, площадкови и външни ВиК инсталации, както и монтаж на санитария – РЗП – 7800 м², период на изпълнение 2008 – 2010 г