Информация

  • Дата на завършване: 2018г
  • Локация: България, Бургас
  • Категория: Административни сгради и Хотели

Допълнителни Детайли

Нашата фирма изпълни Доставка и монтаж на Вътрешносградни, площадкови и външни ВиК инсталации, както и монтаж на санитария. Вътрешната битова канализация беше изградена от PP тръби Master 3, а водопровода от стъклофибърен Полипропилен.