Информация

  • Дата на завършване: юли 2017
  • Локация: България, Бургас
  • Категория: Административни сгради и Хотели

Допълнителни Детайли

Фирмата ни е изпълнител в проекта по Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда на ДДЛРГ „Ал. Г. Коджакафалията” и обособяването й за учебен корпус в УПИ I кв.139 по плана на ЦГЧ – гр.Бургас /ПИ с идентификатор 07079.611.1 по КК на гр. Бургас.
Изпълнили сме цялостно изграждане на водопроводната и канализационна инсталация, в това число площадкова канализация и санитарно оборудване. В проекта беше предвиден Резервоар за дъждовни води, който монтирахме и свързахме с поливната инсталация.