Информация

  • Дата на завършване: 2017 г.
  • Локация: България, Бургас, Приморски парк
  • Категория: Инфраструктура

Допълнителни Детайли

Реконструкция на историческото ядро на Приморски парк в южна част /от паметник на Пушкин до ул. „6-ти септември“ и х-л „Приморец“ - 07079.618.214; 07079.618.139; кв.214, кв.139/ гр. Бургас, Доставка и монтаж на Външни ВиК инсталации, Възложител: Даскон ЕООД, гр. Бургас, период на изпълнение 2016 -2017 г.