Български
 • ВОДКОНСУЛТ-ЙОРДАНОВ ЕООД

  ПРОЕКТИ ИЗГРАДЕНИ С БЕЗУПРЕЧНОСТ

  Експерт в инженеринговото изграждане на водопроводни и канализационни мрежи и дренажни системи,
  вентилационни и климатични системи за отопление и слънчеви системи.

 • Водконсулт-Йорданов ЕООД

  ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ ЦЕНИ

  Ние се развиваме постоянно и сме в крак с новите технологии в отрасъла,
  за да предлагаме по-добър краен продукт на нашите клиент.

КОИ СМЕ НИЕ

"ВИНАГИ ПОСВЕТЕНИ И ОТДАДЕНИ!"


Водконсулт-Йорданов” ЕООД e експерт в инженеринговото изграждане на водопроводни и канализационни мрежи и дренажни системи, вентилационни и климатични системи, системи за отопление и слънчеви инсталации за топла вода.

Фирмата е регистрирана през 2008 година. Нашата фирмена политика е насочена към непрекъснато усъвършенстване и повишаване качеството на предлаганите услуги с цел да се отговори адекватно на пазарните тенденции и оптимално удовлетворяване изискванията на инвеститорите. Фирмата е вписана в професионалния регистър към Камарата на строителите в България и притежава удостоверения за извършване на строителство.

Още

Остойностяване

Процесът включва предвиждане на количествата, разходи и цени на ресурси необходими за изграждането на обекта. Остойностяването се извършва чрез изчисления, базиращи се на опит и предсказване на бъдещи разходи за ресурси чрез прилагане на методи за остойностяване и управление в рамките на планирания период.

Планиране

Планирането на даден проект се състои от съставяне на графици и конкретизиране на дати за извършване на дейностите, необходими за изпълнение на проекта. Плановете са основен компонент на проектното управление. Планирането на проекта е необходимо както за нуждите на самия проект и управлението на организацията.

Изграждане

Включва доставка на материалите, съоръженията и механизация на обекта. Извършване на строително-монтажните работи съобразно изготвения и предоставен проект и действащите наредби в областта на строителството, под контрола на супервайзор.


Обобщаване

При приключване на строително-монтажните дейности се съставя констативен акт за предаване на строежа и строителната документация от строителя на инвеститора (приложение № 19) - съставя се от строителя и инвеститора, в присъствието на строителния предприемач.


Какво предлагаме

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Изграждане на питейно-битови системи за населението в домакинствата и предприятията, противопожарни водоснабдителни системи и всички съоръжения свързани с тях.

КАНАЛИЗАЦИОННИ И ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ

Изграждане на битова и дъждовна канализация в сгради и инфраструктурни канализационни проекти. Всички видове съоръжения свързани с отвеждането на канализационните води.

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Изграждане на всички видове вентилационни системи: смукателни и нагнетателни, канални и без канални и всички съоръжения свързани с функционирането на системата.

СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛА ВОДА

Цялостно изграждане на соларни системи с вакуумни тръби и соларни системи с плоски панели. Комплексно обслужване и поддръжка на системите за топла вода.

ИЗКОПНИ РАБОТИ

Всички видове изкопни работи- механизирани и ръчни; механизирано и ръчно обратно засипване на изкопи. Механизирано извозване на излишна земна маса и строителни отпадъци.

КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ И ОТОПЛЕНИЕ

Изграждане на климатични инсталационни мрежи и доставка и монтаж на климатични тела. Изграждане на различни видове отоплителни системи, доставка и монтаж на термопомпени системи.

Изпълнени Проекти

НАШИТЕ КЛИЕНТИ